Passer au contenu principal

5 Cours

Coaching (1ère année)
1ère année
Preview Course
English - 1ère année
1ère année
Preview Course

1ère année

English - 1ère année

I know grammar by ear only, not by note, not by the rules. 💖
Mark Twain

🔷 بش تشارك معانا في حصص اللاّيف متاع المادّة هاذي، إتصل بأحد أدميناتنا عن طريق مسنجر الصفحة و هو يفسرلك الخطوة الموالية، إضغط على الرّابط التّالي : bit.ly/Messenger_MathUniverse


Français - 1ère année
1ère année
Preview Course

1ère année

Français - 1ère année

J’aime passionnément la langue française, je crois tout ce que la grammaire me dit, et je savoure les exceptions, les irrégularités de notre langue.

Jules Renard


🔷 بش تشارك معانا في حصص اللاّيف متاع المادّة هاذي، إتصل بأحد أدميناتنا عن طريق مسنجر الصفحة و هو يفسرلك الخطوة الموالية، إضغط على الرّابط التّالي : bit.ly/Messenger_MathUniverse

Mathématiques - 1ère année
1ère année
Preview Course

1ère année

Mathématiques - 1ère année

بالعزيمة نوصلوا لاهدافنا
من السنة الاولى نبداو نبنيوا مستقبلنا العلمي 💖


🔷 بش تشارك معانا في حصص اللاّيف متاع المادّة هاذي، إتصل بأحد أدميناتنا عن طريق مسنجر الصفحة و هو يفسرلك الخطوة الموالية، إضغط على الرّابط التّالي : bit.ly/Messenger_MathUniverse

Physique - 1ère année
1ère année
Preview Course

1ère année

Physique - 1ère année

برشا عباد كانوا يعانيو في صعوبات في الفيزياء و بالعزيمة و الاصرار تخطاو جميع العقبات 💖


🔷 بش تشارك معانا في حصص اللاّيف متاع المادّة هاذي، إتصل بأحد أدميناتنا عن طريق مسنجر الصفحة و هو يفسرلك الخطوة الموالية، إضغط على الرّابط التّالي : bit.ly/Messenger_MathUniverse